Oddział Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego jest komórką organizacyjną Wojskowego Instytutu Medycznego odpowiedzialną za nadzór i rozwój infrastruktury oraz systemów teleinformatycznych Instytutu. Oddział Teleinformatyki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycznego i zatrudnia 22 osoby.

Osobą kontaktową i zarządzającą Oddziałem jest:
płk rez. dr inż. Piotr Murawski
tel. kom.: +48 665-707-314
e-mail.: pmurawski[at]wim.mil.pl

Wojskowy Instytut Medyczny udziela najwyższej jakości świadczenia zdrowotne w oparciu o profesjonalną kadrę i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Jesteśmy ośrodkiem naukowo-badawczym oraz dydaktycznym skupiającym ludzi o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dzięki profesjonalizmowi, wszechstronnej wiedzy oraz nowoczesnemu wyposażeniu aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu nowatorskich, skutecznych metod diagnostyczno-leczniczych. Zmiany postrzegamy jako możliwość rozwoju. Zdrowie i życie człowieka jest najwyższym celem naszego działania. Zadania stawiane przed WIM w zakresie innowacyjnej infrastruktury informatycznej oraz potrzeby jakie wynikają z zabezpieczenia jak najwyższych standardów opieki nad chorym, kreują proces planowania zadań oraz ich realizacji w większości w cyklu rocznym.

Wszystkie zadania realizowane są zależnie do potrzeb i nie muszą zostać zrealizowane w przypadku ustania celów biznesowych uzasadniających ich realizację. Wojskowy Instytut Medyczny informuje, że zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych sprzęt, oprogramowanie i usługi specyfikowane są zgodnie z obowiązującym prawem stąd nie ma możliwości podania do publicznej wiadomości handlowych nazw produktów i ich producentów. Wszystkie zadania realizowane w postaci zakupu dostaw czy usług będą udostępniane w postaci szczegółowych specyfikacji będą dostępne jednocześnie dla wszystkich Oferentów na stronie internetowej BIP Wojskowego Instytutu Medycznego w sekcji Zamówienia Publiczne.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 kwiecień 2019 14:41 Andrzej Kowalski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11 lipiec 2019 14:05 Andrzej Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 sierpień 2022 20:12 Piotr Murawski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 sierpień 2022 20:12 Piotr Murawski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 sierpień 2022 20:13 Piotr Murawski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 sierpień 2022 20:14 Piotr Murawski