Aktualności

W związku z decyzją nr DS.523.1436.2022.ZS.OR z dnia 23 listopada 2022 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wydaną w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, ponownie zobowiązano osoby wykonujące zawody medyczne do wykorzystywania systemu teleinformatycznego AMMS wyłącznie w celu związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Dostęp do danych pacjentów przez osoby wykonujące zawody medyczne, może mieć miejsce wyłącznie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.