Szablony artykułów

Data wszczęcia postępowania: 20.02.2024

Osiągnięcie naukowe art. 219 ust. 1 pkt 2 lit b - cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na czynność płuc i choroby układu oddechowego oraz ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych”

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dyscyplina: nauki medyczne. Specjalność: alergologia

Skład Komisji habilitacyjnej
Przewodniczący komisji:
Sekretarz:
Członek:
Recenzenci komisji:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
20.03.2024 - Przyjęcie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. n. med. Piotra Dąbrowieckiego - uchwała RN ...../VII/2024

Instrukcja korzystania z BIP.

Redakcja BIP:

  • Andrzej Wycech
  • Andrzej Kowalski

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).