Szablony artykułów

Redakcja BIP:

  • Andrzej Wycech
  • Andrzej Kowalski

Instrukcja korzystania z BIP.

Kancelaria Medyczna
tel./fax 22 68 17 111

Archiwum Medyczne
tel. 22 68 16 179
fax. 22 68 16 605

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON – Wojskowy Instytut Medyczny

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Wojskowy Instytut Medyczny funkcjonuje w oparciu o dokumenty normatywne.

Podstawowe dokumenty stanowią:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego (Dz.U. z dnia 30 listopada 2002 r.)

Zarządzenie Nr 27/MON z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwa "Wojskowy Instytut Medyczny" (Dz.Urz. Min. Obr. Nar. z dnia 16 sierpnia 2017 r., poz. 167)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.)