Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25.04.2019 r. Data publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14.11.2023 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przydatność wieloczynnikowego kryterium echokardiograficznego oceny funkcji prawej komory serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową" (zmiana tytułu na 18/VII/2023 Posiedzeniu Rady Naukowej 17.05.2023 r.)
Tytuł rozprawy doktorskiej w języku angielskim: „The usefulness of the multi-parameter echocardiographic criterion for the assessment of right ventricular function in patients with dilated cardiomyopathy"

Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch

Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne
Specjalność: kardiologia

Recenzje w przewodzie doktorskim - Katarzyna Betkier-Lipińska Numer wniosku: 4-UD-28130-2023

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Recenzja nr 1 pdf 1.54 MB Dorota Połeć
Recenzja nr 2 pdf 7.11 MB Dorota Połeć
Streszczenie rozprawy doktorskiej pdf 278.83 KB Dorota Połeć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 wrzesień 2023 07:50 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 październik 2023 06:50 Dorota Połeć