Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne lek. Marcina Radko z Kliniki Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej.

Publiczna obrona na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność: urologia

Tytuł rozprawy: „Porównanie  skuteczności 24 i 72-godzinnej okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej u chorych z kolonizacją układu moczowego poddawanych zabiegom urologicznym.”

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Henryk Zieliński
Promotor pomocniczy: dr n. med. Aneta Guzek

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Naukowej WIM-PIB (Budynek Główny, IV p.)

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej: https://www.ck.gov.pl/review/id/54816/type/ud.html

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 marzec 2023 12:53 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2023 12:55 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2023 13:35 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 październik 2023 07:28 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 marzec 2024 10:45 Dorota Połeć