Oferta dla pielęgniarek

Jesteś pielęgniarką? Chcesz bezpłatnie podnosić kwalifikacje zawodowe? Szybko uzyskać specjalizację? Dokształcać się w miejscu pracy, bez konieczności uciążliwych wędrówek po różnych szpitalach? Zapytaj o warunki pracy w Wojskowym Instytucie Medycznym. Szpital przy Szaserów zatrudni absolwentki pielęgniarstwa po studiach magisterskich i licencjackich.


Więcej:

http://pracadlapielegniarki.wim.mil.pl/