Przetarg nieogrqaniczony na utworzenie miejsc parkingowych oraz miejsc odpoczynku i rekreacji w rejonie ul Nowej 23 w Naszym Mieście został rozstrzygnięty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego Naprawy bieżące pokryć dachów budynków mieszkalnych i usuwanie przecieków. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2015 r.