W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Przykładowej Instytucji w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Przykładowej Instytucji wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Zakres, organizację i ogólne zasady działania komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji określa Regulamin Organizacyjny Przykładowej Instytucji w Naszym Mieście.