Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 19 kwietnia 2023 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM-PIB 5/VII/2023.

Osiągnięcie naukowe: Wyznaczenie klinicznych objętości tarczowych w radioterapii chorych na nowotwory przewodu pokarmowego.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: radioterapia onkologiczna

Skład Komisji habilitacyjnej
Przewodniczący komisji: prof. Jędrzej Antosiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny),
Recenzenci komisji:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie),
dr hab. n.med. Gabriel Wcisło (CMKP w Warszawie),
dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski (CM UJ w Krakowie),
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
Sekretarz: prof. dr hab. n. med. i n o zdr. Mirosław Dziuk (WIM-PIB w Warszawie),
Członek płk prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński (WIM-PIB w Warszawie).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Joanny Sochy
13.05.2022 r. - Pismo Rady Doskonałości Naukowej w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Joanny Sochy o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie.
22.06.2022 r. - Uchwała Rady Naukowej WIM (nr 157/VII/2022) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne wszczętego na wniosek dr Joanny Sochy
26.09.2022 r. - Uchwała Rady Doskonałości Naukowej w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joanny Sochy.
16.11.2022 r. - Uchwała Rady Naukowej (nr 210/VII/2022) w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joanny Sochy.
30.03.2023 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. Uchwała Komisji Habilitacyjnej.
19.04.2023 r. -  Posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr  Joannie Socha. Decyzja RN WIM-PIB 5/VII/2023 o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Recenzje

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek pdf 872.02 KB Dorota Połeć
Autoreferat pdf 874.56 KB Dorota Połeć
Uchwała Komisji Habilitacyjnej_dr Joanna Socha pdf 3.22 MB Dorota Połeć
Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej_dr Joanna Socha pdf 1.40 MB Dorota Połeć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 listopad 2022 07:46 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 07:48 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2022 07:50 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 10:25 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 listopad 2022 09:44 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 09:15 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 marzec 2023 06:48 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 marzec 2023 06:53 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 31 lipiec 2023 12:41 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 04 październik 2023 10:41 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 listopad 2023 12:36 Dorota Połeć