Data wszczęcia postępowania: 12 stycznia 2022 r. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 16 listopada 2022 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM-PIB 3/VII/2022

Osiągnięcie naukowe: Biochemiczne i antropometryczne markery zaburzeń odżywienia chorych z przewlekłą chorobą nerek, czynniki etiologiczne niedożywienia białkowo--energetycznego oraz i ich wpływ na rokowanie odległe.
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: nefrologia

Skład Komisji habilitacyjnej
Przewodniczący komisji: prof. dr hab. n. med. Józef Langfort - Instytut Medycyny Doświadczalnej Klinicznej im.Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie
Recenzenci komisji:
prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
prof. dr hab. n. med. Michał Paweł Nowicki - Uniwersytet Medyczny w  Łodzi,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek -Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
Sekretarz komisji: płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński - Wojskowy Instytut Medyczny
Członek komisji: prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński - Wojskowy Instytut Medyczny

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Aleksandry Rymarz
26.01.2022 r. - Pismo Rady Doskonałości Naukowej w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Aleksandry Rymarz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie.
16.02.2022 r. - Uchwała Rady Naukowej WIM (nr 58/VII/2022) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne wszczętego na wniosek dr  Aleksandry Rymarz 
27.04.2022 r. - Uchwała Rady Doskonałości Naukowej w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Rymarz.
18.05.2021 r. - Uchwała Rady Naukowej (nr 126/VII/2022) w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Rymarz.
21.10.2022 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. Uchwała Komisji Habilitacyjnej.
16.11.2022 r. - Posiedzenie Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Rymarz. Decyzja RN Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek dr Aleksandry Rymarz pdf 478.08 KB Dorota Połeć
Autoreferat pdf 457.53 KB Dorota Połeć
Recenzja prof. R.Gellert pdf 4.45 MB Dorota Połeć
Recenzja prof. K.Strojek pdf 1.34 MB Dorota Połeć
Recenzja prof. B.Naumnik pdf 1.95 MB Dorota Połeć
Recenzja prof.M. Nowicki pdf 316.11 KB Dorota Połeć
Uchwała Komisji Habilitacyjnej pdf 5.30 MB Dorota Połeć
Decyzja RN WIM-PIB pdf 559.78 KB Dorota Połeć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 maj 2022 09:06 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 09:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 09:08 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 maj 2022 09:09 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 09:19 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 maj 2022 09:21 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 11:28 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 listopad 2022 08:22 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 08:25 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 listopad 2022 08:26 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 listopad 2022 10:40 Dorota Połeć