Data wszczęcia postępowania: 10 czerwca 2021 r. Data nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: 16 marca 2022 r. Numer decyzji o nadaniu: RN WIM 1/VII/2022

Osiągnięcie naukowe: Rola echokardiograficznej techniki śledzenia markerów akustycznych w diagnostyce i monitorowaniu subklinicznej dysfunkcji serca w wybranych schorzeniach kardiologicznych i pozakardiologicznych
Dziedzina: nauk medycznych i nauk o zdrowiu Dyscyplina: nauki medyczne Specjalność: kardiologia

Skład Komisji habilitacyjnej
Przewodniczący komisji – prof. Tomasz Brzostek (UJ w Krakowie),
Recenzenci komisji – prof. Anna Skoczyńska (UM we Wrocławiu), prof. Barbara Jarząb (Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie), prof. Robert Gil (CMKP w Warszawie) dr hab. Magdalena Lipczyńska (Narodowy Instytut Kardiologii - Państwowy Instytut Badawczy)
Sekretarz: dr hab. n. med. Bartłomiej Kisiel (WIM);
Członek: dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska (WIM).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr n. med. Beaty Uziębło-Życzkowskiej
10.06.2021 r. - Pismo Rady Doskonałości Naukowej w sprawie przekazania wniosku dr n. med. Beaty Uziębło-Życzkowskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie
23.06.2021 r. - Uchwała Rady Naukowej WIM (nr 720/VI/2019) w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
27.09.2021 r. - Uchwała Rady Doskonałości Naukowej w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Beacie Uziębło-Życzkowskiej
17.11.2021 r. - Uchwała Rady Naukowej (nr 27/VII/2021) w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
Wysłanie dokumentacji wniosku do recenzentów
08.03.2022 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej. Uchwała Komisji Habilitacyjnej.
16.03.2022 r. - Posiedzenie Rady Naukowej WIM. Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr n. med. Beacie Uziębło-Życzkowskiej. Decyzja RN WIM o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek pdf 538.37 KB Dorota Połeć
Autoreferat pdf 824.11 KB Dorota Połeć
Recenzja prof. Barbary Jarząb pdf 2.27 MB Dorota Połeć
Recenzja prof. Magdaleny Lipczyńskiej pdf 2.31 MB Dorota Połeć
Recenzja prof. Anny Skoczyńskiej pdf 4.30 MB Dorota Połeć
Recenzja prof. Robert Gil pdf 2.33 MB Dorota Połeć
Uchwała Komisji Habilitacyjnej pdf 2.80 MB Dorota Połeć
Decyzja Rady Naukowej WIM 7z 3.33 MB Andrzej Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 listopad 2021 10:16 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 listopad 2021 10:29 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 10:32 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 listopad 2021 10:36 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 listopad 2021 10:48 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 listopad 2021 10:49 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 listopad 2021 11:17 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:06 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:34 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:34 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:35 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 07:35 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 marzec 2022 06:43 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 marzec 2022 06:45 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 07:16 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 marzec 2022 07:27 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 07:38 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 11:39 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 11:40 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 marzec 2022 08:55 Andrzej Kowalski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 marzec 2022 08:56 Andrzej Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25 marzec 2022 08:57 Andrzej Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 lipiec 2022 13:31 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 lipiec 2022 10:25 Dorota Połeć