Ogłoszenia o konkursach na stanowiska naukowe adiunkta w Klinice Okulistyki i Laboratorium zostały podane do publicznej wiadomości na stronie na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w rozkazie dziennym WIM-PIB Nr 207/23 z dnia 25.10.2023 i Nr 212/23 z dnia 02.11.2023, ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców - przeznaczonych do publikacji ofert pracy naukowców.

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych wygrał p. dr Leszek Lisowski dniu 20 listopada 2023 roku.

Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Okulistyki wygrała p. dr n. med. Joanna Jabłońska w dniu 27 listopada 2023 roku.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 maj 2024 09:49 Dorota Połeć