Ogłoszenia o konkursach na stanowiska naukowe zostały podane do publicznej wiadomości na stronie na stronie internetowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w rozkazie dziennym WIM-PIB Nr 223/22 z dnia 21.11.2022 ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców - przeznaczonych do publikacji ofert pracy naukowców.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński wygrał w dniu 9 grudnia 2022 r. konkurs na stanowisko naukowe profesora, zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Endokrynologii i Terapii Izotopowej.

dr n.med. Agata Galas wygrała w dniu 9 grudnia 2022 r. konkurs na stanowisko naukowe adiunkta, zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych.

dr n. med. i n. o zdr. Agata Raniszewska wygrała w dniu 9 grudnia 2022 r. konkurs na stanowisko naukowe asystenta, zespołu pracowników naukowych i badawczo-technicznych ze skierowaniem do pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Hematologii.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 marzec 2023 07:19 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 marzec 2023 11:34 Dorota Połeć