Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko doktorant do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS ST4 21 pt. „Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej” (Nr projektu 2021/41/B/ST4/02000 OPUS21) dokonano oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

Do konkursu zgłosiła jedna kandydatka. Komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatki na stanowisko doktoranta do realizacji  projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/ST4/02000 p. mgr Joanny Korszun, doktorantki w Szkole Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 sierpień 2023 10:47 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:49 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:51 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:53 Dorota Połeć