Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko typu post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS ST4 21 pt. „Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej” (Nr projektu 2021/41/B/ST4/02000 OPUS21), dokonano oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

 W postępowaniu konkursowym brało udział czterech kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatki na stanowisko post-doc do realizacji projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/ST4/02000 dr Zuzanny Krysiak.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 03 listopad 2022 10:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:48 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:50 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 10:51 Dorota Połeć