Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego 24 lutego 2022 roku stanowisko typu post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus NZ5 21 pt. „Identyfikacja i wykorzystanie naturalnych ludzkich wirusów AAV jako wektorów w terapii genowej wątroby”, dokonano oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W postępowaniu konkursowym brało udział dwóch kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatki na stanowisko post-doc do realizacji projektu NCN OPUS 21 UMO-2021/41/B/NZ5/01671 dr Klaudii Brodaczewskiej.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 sierpień 2022 07:20 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 10 sierpień 2022 07:21 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 10 sierpień 2022 07:21 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 10 sierpień 2022 07:25 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. środa, 10 sierpień 2022 07:25 Dorota Połeć