Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego 7 stycznia 2021 roku stanowisko typu post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus-NZ 18 pt. „Nowy lek na nadciśnienie płucne o podwójnym mechanizmie działania: wpływ tris pirofosforanu mioinozytolu na naczynia płucne i serce”, realizowanego we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie dokonano oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W postępowaniu konkursowym brało udział dwóch kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatki na stanowisko post-doc do realizacji projektu NCN OPUS 18 UMO-2019/35/B/NZ5/04432 dr Karoliny Zajdy.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 luty 2021 10:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 10:08 Dorota Połeć