Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego 7 stycznia 2021 roku stanowisko typu post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus-NZ 18 pt. „Wpływ immunomodulacji na patogenezę endometriozy w modelach doświadczalnych”, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dokonano oceny kwalifikacji i umiejętności  kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W postępowaniu konkursowym brało udział czterech kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatki na stanowisko post-doc do realizacji projektu NCN OPUS 18 UMO-2019/35/B/NZ6/04395 dr Marty Hoffman.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 luty 2021 09:06 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 09:07 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 09:12 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 09:25 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 09:29 Dorota Połeć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 luty 2021 09:32 Dorota Połeć