Organizację imprez zbiorowych w Przykladowej Gminie określa Regulamin uchwalony przez Radę Gminy.

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr:
DN/3/2014
Nazwa:
Regulamin organizacji imprez zbniorowych
z dnia:
15 września 2015 roku
Organ stanowiący:
Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie
Przechowuje:
Dyrektor Naszej Instytucji w Przykładowej Gminie
obowiązuje od:
15.09.2015
zmieniony dnia:
[WPISZ DATĘ]
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załącznik

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.