bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Specjalista ds. kontraktowania usług medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do pracy na stanowisku specjalista ds. kontraktowania usług medycznych

Główne obowiązku na stanowisku:
• przygotowywanie ofert do instytucji zewnętrznych (Ministerstwo Zdrowia, placówki medyczne)
• wystawianie i dekretowanie faktur za świadczenie usług medycznych
• uczestnictwo w komisjach konkursowych na świadczenie usług medycznych na podstawie umów cywilno prawnych

Wymagania:
• znajomość obsługi programów finansowo – księgowych w tym doświadczenie w wystawianiu faktur
• znajomość ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych oraz umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
• umiejętność czytania i interpretacji dokumentów konkursowych
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa z możliwością przejścia na umowę stałą;
• Pracę w prężnym zespole;
• Możliwość rozwoju.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 03 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 19003Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 15.01.2019
Dokument oglądany razy: 780