bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestratorka medyczna

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku rejestratorki medycznej.

Do głównych zadań na stanowisku pracy należeć będzie m.in.:
• przyjmowanie pacjentów;
• dbanie o prawidłowy przepływ informacji medycznej pomiędzy poszczególnymi zespołami
lekarzy, a pacjentami oraz administracją;
• kontakt telefoniczny z pacjentami;
• wyznaczanie terminów zabiegów i wizyt;

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie
• dobra znajomość obsługi komputera
• doświadczenie w placówce opieki zdrowotnej

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
• pierwszą umowę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony;
• benefity pozapłacowe

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 20 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 19004Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 15.01.2019
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 15.01.2019
Dokument oglądany razy: 331