bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Technik RTG

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku technika radioterapii.

Główne obowiązki na stanowisku:
• realizacja napromieniania pacjentów przy pomocy teleradiotrerapii oraz brachyterapii
• planowanie leczenia przy użyciu TK/Symulatora
• wykonywanie unieruchomień
• konturowanie OAR

Wymagania:
• Certyfikat ORP
• wysoka kultura osobista, komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich

Oferujemy:
• umowa o pracę lub umowę cywilnoprawną

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 25 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 18064Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 22.11.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 15.11.2018
Dokument oglądany razy: 219
Wersja do druku