bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Specjalista ds. administracyjnych

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych w Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego
i Symulacji Medycznej.

Główne obowiązki na stanowisku :
• Organizacja działalności dydaktycznej (szkolenia, kursy, studia podyplomowe);
• Rozliczanie finansowe bieżącej działalności wydziału (tworzenie sprawozdań, cyklicznych rozliczeń);
• Przygotowywanie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności wydziału;
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz innymi komórkami merytorycznymi WIM
w zakresie bieżącej działalności wydziału.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe;
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania informacji;
• Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Dobra organizacja własnego czasu pracy, samodzielność, zaangażowanie, pracowitość;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie oraz umiejętność obsługi popularnych systemów CMS;
• Dodatkowym atutem będzie również znajomość zasad związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wiedza nt. realizacji projektów unijnych.

Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie + premie za dodatkowo wykonane zadania
• Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa z możliwością przejścia na umowę stałą;
• Pracę w prężnym zespole;
• Możliwość rozwoju.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 25 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 18066Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 15.11.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 15.11.2018
Dokument oglądany razy: 280
Wersja do druku