bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Księgowa/y

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku księgowa/y w Pionie Głównego Księgowego

Do głównych zadań na stanowisku pracy należeć będzie m.in.:
• wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży,
• uzgadnianie rejestrów VAT,
• przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27,
• uzgadnianie kont podatkowych i rozrachunkowych,
• rozliczanie sprzedaży paragonowej,
• kontakt z Urzędem Skarbowym,
• czynny udział w pracach bilansowych,
• uczestniczenie w badaniu podmiotu leczniczego przez biegłego rewidenta,
• inne związane z całokształtem księgowości.

Wymagania:
• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
• wykształcenie kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia),
• znajomość zasad księgowości, przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
• biegła znajomość Ustawy o podatku VAT,
• rozwinięte umiejętności analityczne oraz dbałość o szczegóły,
• systematyczność i terminowość,
• umiejętność sprawnego posługiwania się programami pakietu MS Office,
• samodzielność i umiejętność własnej pracy na wysokim poziomie,
• umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
• benefity pozapłacowe

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 06 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18062Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 25.10.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 25.10.2018
Dokument oglądany razy: 231
Wersja do druku