bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Inspektor ds. księgowości

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku inspektora ds. księgowości w Sekcji Rozliczeń Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego

Do głównych zadań na stanowisku pracy należeć będzie m.in.:
• prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
• prowadzenie ewidencji komputerowej faktur i zamówień
• rozliczanie faktur z umów i zamówień,
• ewidencjonowanie oraz nadzorowanie realizacji zawartych umów

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (ekonomiczne)
• minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość zasad rachunkowości
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,
• wysoki poziom umiejętności organizacyjnych, dyspozycyjność, szeroko rozwinięte zdolności analitycznego myślenia, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, zdolność szybkiego przyswajania informacji oraz umiejętność jej analizowania i przekazywania,

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
• pierwszą umowę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony;
• benefity pozapłacowe

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 07 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18061Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 25.10.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 25.10.2018
Dokument oglądany razy: 321
Wersja do druku