bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Kierownik Sekcji

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik Sekcji Projektów Operacyjnych i Strategicznych

Do głównych zadań na stanowisku pracy należeć będzie m.in.:
• koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów,
• sporządzanie raportów z działalności sekcji;
• kontrola formalna wydatków oraz rozliczeń dotyczących środków finansowych otrzymywanych na realizację projektów a także wydatków kierowanej Sekcji,
• koordynacja innych działań związanych z procesem naboru wniosków i wdrażaniem projektów,
• udział w przygotowaniu planu finansowo-rzeczowego w zakresie projektów oraz jego zmian,
• zapewnienie odpowiednich warunków i koordynacja własnych inicjatyw projektowych,
• zapewnienie poprawnej współpracy między kierowaną komórką organizacyjną a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi WIM,
• zarządzanie zespołem projektowym zatrudnionym w ramach kierowanej sekcji zgodnie
z przyjętymi w WIM standardami i procedurami,
• zapewnienie najwyższej jakości obsługi świadczonej przez pracowników kierowanej sekcji
w zakresie współpracy z interesantem wewnętrznym i zewnętrznym

Wymagania:
• doświadczenie w rozliczaniu funduszy unijnych;
• umiejętność rozmowy „ponad problemami” umożliwiająca porozumienie ze zróżnicowanymi interesariuszami;
• dobra organizacja pracy;
• umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu;
• profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań;
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela;

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
• pierwszą umowę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony;
• benefity pozapłacowe.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 12 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 18059Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 11.10.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 11.10.2018
Dokument oglądany razy: 558
Wersja do druku