bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 10.10.2018 z powodu:
Archiwum

Specjalista ds. administracyjnych

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Wydziale Organizacji Doskonalenia Zawodowego.

Główne obowiązki na stanowisku :
• Prowadzenie spraw związanych z organizacją i realizacją prowadzonych w WIM szkoleń, kursów, projektów oraz studiów podyplomowych;
• Rozliczanie finansowe bieżącej działalności wydziału; tworzenie sprawozdań, cyklicznych rozliczeń;
• Tworzenie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności wydziału;
• Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz innymi komórkami merytorycznymi WIM
w zakresie bieżącej działalności wydziału.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe;
• Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
• Mile widziane doświadczenie z zakresu prowadzenia i rozliczania projektów;
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w mowie i piśmie;
• Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego przyswajania informacji;
• Bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy, samodzielność, zaangażowanie, pracowitość, uczciwość, dyspozycyjność;

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
• pierwszą umowę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony;
• benefity pozapłacowe

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 04 października 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18054Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 01.10.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 01.10.2018
Dokument oglądany razy: 333
Wersja do druku