bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.12.2018 z powodu:
archiwum

Specjalista ds. projektów

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista ds. projektów

Do głównych zadań na stanowisku pracy należeć będzie m.in.:
• koordynacja oraz rozliczanie projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:
• monitoring budżetów projektów i harmonogramów, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie;
• nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów, w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych;
• przygotowywanie dokumentacji finansowej projektu, wsparcie kierowników projektów w rozliczaniu finansowym projektu;
• prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji związanej z realizacją i rozliczaniem projektów;
• przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów, raportów;
• pomoc pracownikom Instytutu w konstruowaniu projektów;
• współpracę i komunikację z ośrodkami odpowiedzialnymi za dotacje krajowe i unijne w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów;
• wprowadzanie najlepszych standardów zarządzania projektami

Wymagania:
• co najmniej roczne doświadczenie w rozliczaniu funduszy unijnych;
• dobra organizacja pracy;
• umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu;
• profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań;
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 26 października 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Numer oferty: 18053Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 27.09.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 27.09.2018
Dokument oglądany razy: 576
Wersja do druku