bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 18.09.2018 z powodu:
Archiwum

Konserwator Sieci Telekomunikacyjnych

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Konserwator Sieci Telekomunikacyjnych w Oddziale Teleinformatyki

Główne obowiązki na stanowisku:
• Wykonywanie nadzoru w trakcie wykonywania prac w zakresie łączności przez firmy trzecie, weryfikacja poprawności, oraz ocena i uwagi do przedkładanych projektów
• Utrzymanie w ciągłym ruchu systemów łączności WIM, a w szczególności serwerów faksowych, central telefonicznych, rejestratorów, sieci komórkowej itp.
• Instalacja, konserwacja, serwis, naprawa, projektowanie i budowa, przebudowa
i konfiguracja sprzętu i sieci łączności

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne kierunkowe lub pokrewne
• Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku: minimum 2 lata
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
• Umiejętność pracy w zespole, szybkiego uczenia się, dobra samoorganizacja pracy
• Znajomość struktury sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, pomiarów sieci, krosowania abonentów końcowych, podstaw działania serwerów telekomunikacyjnych i sieci radiotelefonicznych
• Znajomość konfiguracji sprzętu telekomunikacyjnego (centrale, telefaksy, bramki, smartfony, końcowy sprzęt abonencki itp.)
• Znajomość obsługi komputera, w tym pakiet Office, sprawne poruszanie się
w zasobach internetowych w zakresie prowadzonej działalności

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 10 września 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18050Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 31.08.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 31.08.2018
Dokument oglądany razy: 295
Wersja do druku