bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 10.10.2018 z powodu:
Archiwum

Instruktor symulacji medycznej

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do pracy w charakterze instruktura symulacji medycznej

Główne obowiązki na stanowisku:
• prowadzenie zajęć, kursów i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej,
• zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych,
• nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w pracowni symulacji medycznej oraz dbałość o stan techniczny zgromadzonej aparatury i sprzętu medycznego,
• przygotowywanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w pracowni symulacji medycznej, udział w przygotowywaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne,
• kontrola i analizowanie stanu zapasów, sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
• techniczna obsługa aparatury medycznej, sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz trenażerów i symulatorów wykorzystywanych w procesach dydaktycznych,
• uczestniczenie w zajęciach klinicznych z wykorzystaniem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe medyczne (minimum licencjat) na kierunku ratownictwo medyczne
• tytuł zawodowy magistra,
• certyfikat instruktora symulacji medycznej (minimum w zakresie podstawowym) oraz uprawnienia instruktorskie w zakresie ACLS AHA,
• udokumentowane, min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej lub specjalistycznych kursów medycznych,
• udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych realizowanych w ramach systemu PRM,
• udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu procedur klinicznych medycyny ratunkowej w ramach SOR,
• biegła umiejętność obsługi urządzeń wykorzystywanych w symulacji medycznej – trenażerów, fantomów, zaawansowanych symulatorów pacjenta,
• mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, ACLS, ITLS
• biegła obsługa komputera (w tym pakietu Microsoft Office), Internetu, medycznych baz danych oraz urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 16 września 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18040Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 30.08.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 16.08.2018
Dokument oglądany razy: 483
Wersja do druku