bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 08.10.2018 z powodu:
Archiwum

Specjalista ds. projektów

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalisty ds. projektów w Wydziale Wsparcia i Zarządzania Projektami

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:
• koordynację oraz rozliczanie projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:
 - monitoring budżetów projektów i harmonogramów, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie;
 - nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów, w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych;
 - przygotowywanie dokumentacji finansowej projektu, wsparcie kierowników projektów w rozliczaniu finansowym projektu;
 - prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji związanej z realizacją i rozliczaniem projektów;
• przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów, raportów;
• pomoc pracownikom Instytutu w konstruowaniu projektów;
• współpracę i komunikację z ośrodkami odpowiedzialnymi za dotacje krajowe i unijne
w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów;
• wprowadzanie najlepszych standardów zarządzania projektami

Pracując u nas możesz liczyć na:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
• pierwszą umowę na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony;
• benefity pozapłacowe.
Jeśli spełniasz poniższe wymagania:
• co najmniej roczne doświadczenie w rozliczaniu funduszy unijnych;
• dobra organizacja pracy;
• umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu;
• profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań;
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela;

Mile widziane:
• znajomość wytycznych i dokumentów określających zasady realizacji projektów w ramach POWER,
• znajomość systemu SL2014;
• doświadczenie na analogicznym stanowisku, samodzielność w działaniu;
• kilkuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i rozliczaniu projektów, w tym projektów z dofinansowaniem zewnętrznym;
• doświadczenie w nadzorowaniu budżetu i harmonogramu projektu;

prześlij do nas swoją aplikację.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 07 września 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18046Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 27.08.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 27.08.2018
Dokument oglądany razy: 359
Wersja do druku