bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 17.09.2018 z powodu:
Archiwum

Psycholog Kliniczny

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do pracy w charakterze specjalisty psychologa klinicznego.

Wymagania:
• wyższe wykształcenie psychologiczne (jednolite 5 letnie studia magisterskie) i specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej (ukończona egzaminem państwowym);
• profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań;

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub nie mniejszym niż 1/4 etatu (możliwe jest również zawarcie umowy cywilnoprawnej)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 19 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18038Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 10.08.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 10.08.2018
Dokument oglądany razy: 202
Wersja do druku