bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 17.09.2018 z powodu:
Archiwum

Praca dla doktorantów w projekcjie Sonata BIS 7

Laboratorium Onkologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie poszukuje dwóch kandydatów na studia doktoranckie do realizacji projektu Sonata Bis 7 pt: „Rola autofagii i starzenia w chemooporności komórek nowotworowych: badania in vitro, in vivo i analiza materiału klinicznego”.

Termin składania ofert: 27 lipca 2018 r.

Studia będą realizowane w ramach czteroletnich Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Studium Medycyny Molekularnej pt: „Next generation sequencing technologies in biomedicine and personalized medicine”. Więcej informacji o programie: https://smm.wum.edu.pl/content/rekrutacja

Celem projektu jest opisanie jednego z mechanizmów oporności na chemioterapie i poszukiwanie sposobów, aby go przezwyciężyć. Alternatywną odpowiedzią komórek nowotworowych na terapie jest starzenie komórkowe, które związane jest z trwałym zahamowaniem podziałów komórkowych. Jednak, najnowsze prace sugerują, że obecność starych komórek nowotworowych w guzie koreluje z wyższą śmiertelnością pacjentów. Postulujemy, że stare komórki nowotworowe mogą być jedną z subpopulacji komórek inicjujących nowotwór i odpowiadać za chemooporność i wznowę po leczeniu. Nasza główna hipoteza badawcza zakłada, że poprzez hamowanie autofagii, procesu katabolicznego, który polega na kontrolowanej degradacji makrocząsteczek i organelli wewnątrzkomórkowych, możemy zminimalizować niekorzystne działanie starych komórek nowotworowych i zwiększyć skuteczność chemioterapii. Hipotezę będziemy testować wykonując badania in vitro, in vivo oraz analizując materiał kliniczny. Więcej informacji o projekcie na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383696-pl.pdf

Wymagania:
1) Tytuł magistra (lub odpowiednik) biologii, biotechnologii lub dyscyplin pokrewnych
2) Wiedza z zakresu biologii nowotworów
3) Wysoka motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej
4) Entuzjazm w opracowywaniu nowych procedur laboratoryjnych
5) Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej
6) Umiejętność pracy ze zwierzętami oraz znajomość techniki NGS będzie dodatkowym atutem
7) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Opis zadań:
Hodowle komórkowe linii pierwotnych i ustalonych. Prowadzenie doświadczeń in vivo. Analiza próbek od pacjentów. Analiza ekspresji genów: NGS, real-time PCR, analiza bioinformatyczna. Opracowywanie danych i przygotowywanie publikacji.
Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 23 lipca 2018, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Wybrani kandydaci będą realizować badania pod opieką dr Haliny Waś. Oferujemy pracę w nowopowstającym zespole prowadzonym przez prof. Claudine Kieda, współpracującym z klinicystami. Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w wysokości 2 400 pln przez 4 lata. Możliwe jest dodatkowe wynagrodzenie z projektów. Pozycja dostępna od 1 października 2018 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów:
1) List motywacyjny zawierający oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”
2) CV z opisem zainteresowań badawczych oraz listą publikacji
3) Kopię dyplomu magistra
4) Listy referencyjne od minimum 2 osób

na adres: hwas@wim.mil.pl do 27 lipca br.

Dodatkowe informacje:
Słowa kluczowe: doktorat, doktorant, biologia, onkologia, NGS, medycyna, nowotwory, starzenie, autofagia, hipoksja, glikoliza

Ogłoszenie: PhD call SMM 2 Sonata Bis HW LOM

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 20.07.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 20.07.2018
Dokument oglądany razy: 547
Wersja do druku