bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 23.07.2018 z powodu:
Archiwum

Specjalista ds. projektów

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. projektów w Wydziale Wsparcia i Zarządzania Projektami

Główne obowiązki na stanowisku:
• prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, w tym koordynację oraz rozliczanie projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:
- monitoring budżetów projektów i harmonogramów, a także reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie;
- nadzór nad poprawnością aspektów finansowo-rozliczeniowych projektów, w tym kontrola wydatkowanych środków finansowych;
- przygotowywanie dokumentacji finansowej projektu, wsparcie kierowników projektów w rozliczaniu finansowym projektu;
- bieżąca obsługa administracyjna projektów w zakresie przepływu dokumentów;
- prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów;
• przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;
• przygotowywanie raportów z przebiegu i realizacji projektów;
• pomoc pracownikom Instytutu w konstruowaniu projektów;
• współpracę i komunikację z ośrodkami odpowiedzialnymi za dotacje krajowe i unijne
w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów
• wprowadzanie najlepszych standardów zarządzania projektami

Wymagania:
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela;
• umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu;
• profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji zadań;

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

CV powinno zawierać dane zgodne z art. 22[1] §1 Kodeksu pracy.

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 15 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że administratorem danych jest Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128). Przesłane dane będą przetwarzane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych a obowiązek ich podania wynika z art. 22 [1] §1 Kodeksu pracy. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Oferta numer: 18031Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 20.06.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 562
Wersja do druku