bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 08.05.2018 z powodu:
Archiwum

Instruktor symulacji medycznej

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko instruktora symulacji medycznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego
i Symulacji Medycznej.

Główne obowiązki na stanowisku :
• prowadzenie zajęć, kursów i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej,
• zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych,
• nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w pracowni symulacji medycznej oraz dbałość o stan techniczny zgromadzonej aparatury i sprzętu medycznego,
• przygotowywanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w pracowni symulacji medycznej, udział w przygotowywaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne,
• kontrola i analizowanie stanu zapasów, sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
• techniczna obsługa aparatury medycznej, sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz trenażerów i symulatorów wykorzystywanych w procesach dydaktycznych,
• uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe medyczne (minimum licencjat) na kierunku ratownictwo medyczne,
• udokumentowane, min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie ratownictwa medycznego lub specjalistycznych kursów medycznych,
• udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych realizowanych w ramach systemu PRM,
• umiejętność obsługi urządzeń wykorzystywanych w symulacji medycznej – trenażerów, fantomów, HPS
• mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, ACLS, BLS, EPLS, ITLS
• biegła obsługa komputera (Microsoft Office), Internetu, medycznych baz danych oraz urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym szkolenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 13 maja 2018 r.

Na aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)"

Numer oferty: 18016Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 07.05.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 497
Wersja do druku