bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Kierownik Sekcji

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko kierownika Sekcji Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

Główne obowiązki na stanowisku:
• bieżąca analiza zapisów dotyczących zasad realizacji i rozliczania świadczeń
• nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczaniem świadczeń do NFZ
• szkolenie pracowników Instytutu w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję
• nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników powierzonych zadań i obowiązków

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:
• znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej
• umiejętność interpretacji Rozporządzeń MZ oraz Zarządzeń Prezesa NFZ
• bardzo dobra znajomość zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń
• doświadczenie w placówce realizującej świadczenia szpitalne

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (planowane zatrudnienie marzec-kwiecień 2018 r.)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2018 r.

Na aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami"

Numer oferty: 17049Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 08.01.2018
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 26.11.2017
Dokument oglądany razy: 2 496
Wersja do druku