bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Ochrona przeciwpożarowa

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata do świadczenia usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zleceniobiorca będzie wykonywać w szczególności następujące czynności:
• obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego
oraz innych urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Instytutu;
• sprawdzanie i weryfikacja alarmów pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
• zwalczanie pożarów i czynne uczestnictwo we wszelkich działaniach ratowniczych
oraz ćwiczeniach;
• zabezpieczanie pod względem pożarowym operacji lotniczych (lądowisko), nadzór prac pożarowo niebezpiecznych; kontrole (obchody) stanu bezpieczeństwa pożarowego;
• dozór systemu CCTV;
• dozór systemów i urządzeń przeciwpożarowych;

Forma zatrudnienia:
• umowa zlecenie

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 07 stycznia 2018 r.

Na aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami"Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 17.12.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 17.12.2017
Dokument oglądany razy: 854
Wersja do druku