bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Młodszy asystent/instruktor symulacji medycznej

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko mł. asystenta Wydziału Organizacji Doskonalenia Zawodowego.

Główne obowiązki na stanowisku:
• prowadzenie zajęć, kursów i warsztatów z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej,
• zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych,
• nadzór nad wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w pracowni symulacji medycznej oraz dbałość o stan techniczny zgromadzonej aparatury i sprzętu medycznego,
• przygotowywanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w pracowni symulacji medycznej, udział w przygotowywaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne,
• kontrola i analizowanie stanu zapasów, sprzętu i materiałów zużywalnych oraz dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
• techniczna obsługa aparatury medycznej, sprzętu komputerowego, audio-wideo oraz trenażerów i symulatorów wykorzystywanych w procesach dydaktycznych,
• uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe medyczne (minimum licencjat) na kierunku ratownictwo medyczne,
• tytuł zawodowy magistra,
• udokumentowane, min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie ratownictwa medycznego lub specjalistycznych kursów medycznych,
• udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych realizowanych w ramach systemu PRM,
• umiejętność obsługi urządzeń wykorzystywanych w symulacji medycznej – trenażerów, fantomów, HPS
• mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, ACLS, BLS, EPLS, ITLS
• biegła obsługa komputera (Microsoft Office), Internetu, medycznych baz danych oraz urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, w tym szkolenia z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 10 grudnia 2017 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami"

Numer oferty: 17053Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 03.12.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 03.12.2017
Dokument oglądany razy: 811
Wersja do druku