bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Kierownik Sekcji

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko kierownika Sekcji Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej

Główne obowiązki na stanowisku:
• bieżąca analiza zapisów dotyczących zasad realizacji i rozliczania świadczeń
• nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczaniem świadczeń do NFZ
• szkolenie pracowników Instytutu w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję
• nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników powierzonych zadań i obowiązków

Kandydat musi spełniać następujące wymagania:
• znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej
• umiejętność interpretacji Rozporządzeń MZ oraz Zarządzeń Prezesa NFZ
• bardzo dobra znajomość zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych w większości rodzajów świadczeń
• doświadczenie w placówce realizującej świadczenia szpitalne

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (planowane zatrudnienie marzec-kwiecień 2018 r.)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 15 grudnia 2017 r.

Na aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz.883 z dn. 29.08.1997)".

Numer oferty: 17049Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 26.11.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 26.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 118