bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.03.2018 z powodu:
Archiwum

Mł. Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Wojskowy Instytut Medyczny poszukuje kandydata na stanowisko Mł. Specjalista ds bezpieczeństwa informacji.

Główne obowiązki na stanowisku:

• Prowadzenie nadzoru nad procesami przetwarzania danych osobowych;
• Prowadzenie i aktualizacja wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz regulacji wewnętrznych normujących kwestie bezpieczeństwem informacji;
• Identyfikowanie, analizowanie i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa; gromadzenie, przetwarzanie i ocenianie informacji dotyczących obszaru zagrożeń;
• Prowadzenie szkoleń z tematyki bezpieczeństwa zasobów dla pracowników i współpracowników;
• Uczestniczenie w audytach wewnętrznych systemu bezpieczeństwem informacji;
• Uczestniczenie w procesach szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji;
• Uczestniczenie w przeglądach systemu bezpieczeństwa informacji;
• Uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających incydenty bezpieczeństwa informacji;
• Nadzorowanie ochrony zasobów archiwizacyjnych;
• Opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz NDA;
• Udzielanie wsparcia komórkom i jednostkom organizacyjnym przy realizacji przedsięwzięć związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych;
• Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych;
• Projektowanie i rekomendowanie rozwiązań doskonalących system ochrony zasobów informacyjnych;
• Rozwijanie umiejętności zawodowych oraz zdobywanie wiedzy i podwyższanie kwalifikacji, niezbędnych do realizacji zadań i obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska.

Wymagane kwalifikacje oraz oczekiwania pracodawcy:

• Wykształcenie wyższe zawodowe (zarządzanie bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo systemów IT, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, administracja);
• Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
• Praktyczna znajomość krajowych przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE;
• Znajomość zagadnień bezpieczeństwa informacji oraz regulacji prawnych związanych ze specyfiką sektora służby zdrowia;
• Znajomość standardów i metodologii prowadzenia audytów wewnętrznych;
• Umiejętność stosowania w praktyce zasad, rozwiązań i mechanizmów ochrony zasobów informacyjnych;
• Umiejętność opracowywania pism o charakterze urzędowym;
• Umiejętność wystąpień publicznych;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Otwartość na wyzwania;
• Umiejętności analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów;
• Samodzielność w działaniu, kreatywność, wykazywanie inicjatywy oraz dobra organizacja pracy;
• Silne poczucie odpowiedzialności, rzetelność i obowiązkowość;
• Rozwinięte kompetencje komunikacyjne i interpersonalne;
• Odporność na stres i umiejętność rdzenia sobie w sytuacjach trudnych;
• Znajomość produktów Microsoft
• Znajomość standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zasad zarządzania zmianami będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

• Umowę o pracę w pełnym wymiarze
• Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole
• Stabilność zatrudnienia

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres rekrutacja@wim.mil.pl

Oferty kandydatów przyjmujemy do dnia 11 czerwca 2017 r.

Na aplikacji prosimy dopisać klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz.883 z dn. 29.08.1997)."

Numer oferty: 17001Opublikował: Łukasz Jaworski
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Łukasz Jaworski
Dokument z dnia: 02.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 350
Wersja do druku