bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Naukowa

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego (V Kadencja 11.09.2016-10.09.2020)

Wojskowy Instytut Medyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna

Skład rady naukowej.

Obsługę administracyjną Rady Naukowej WIM prowadzi Sekcja Działalności Badawczej i Wydawniczej Tel. /Faks: (48) 22 681 77 47 e-mail: mbiernacka@wim.mil.plOpublikował: Dorota Połeć
Publikacja dnia: 19.09.2016
Podpisał: Piotr Murawski
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 5 504