bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Formatowanie

Struktura i zadania Oddziału Teleinformatyki

Oddział Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego jest komórką organizacyjną Wojskowego Instytutu Medycznego odpowiedzialną za nadzór i rozwój infrastruktury oraz systemów teleinformatycznych Instytutu. Oddział Teleinformatyki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycznego i zatrudnia 19 osób.

Osobą kontaktową i zarządzającą Oddziałem jest:
płk mgr inż. Piotr Murawski
tel. 22 (6) 817-764
tel. kom.: +48 665-707-314
e-mail.: pmurawski@wim.mil.pl

Instytut będąc nowocześnie zarządzaną jednostką służby zdrowia realizuje zadania dostosowawcze w zakresie infrastruktury do potrzeb wynikających z jak najlepszego zabezpieczenia procesu leczenia i opieki nad chorym. Planowanie zadań i ich realizacja odbywa się w cyklu rocznym tj. z wyprzedzeniem rocznym. Proces ten nie dotyczy ewentualnie realizowanych przez Oddział Teleinformatyki projektów wieloletnich.
Oddział Teleinformatyki realizował lub brał udział w realizacji pojektów:
1. Polsko – brytyjski program naukowo – badawczy: „Zastosowanie Termografii w Medycynie” nr WAR / 341/219 Thermal Physiology Research Laboratory, School of Computing of University of Glamorgan"
2. "TeleMedNet - medyczna platforma naukowo-diagnostyczna"
3. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej o komponenty niezbędne do zastosowania modelowania matematycznego i symulacyjnego oraz zaawansowanej analizy statystycznej w badaniach medycznych"
4. "Zakup aparatury obrazowej oraz dostosowanie infrastruktury technicznej w celu utworzenia Teleradiologicznego Centrum Diagnostycznego WIM"
5. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym"
6. "Gene expression profiling of renal cancer stem cells in microenvironmental model of carcinogenesis"
7. "Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i leczenia poprzez wymianę systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie"

Aktualnie pracownicy Oddziału Teleinformatyki biorą udział w realizacji projektów:
8. "Wielopikselowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa "
9. "Platforma internetowa komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania współczesnej diagnostyki patomorfologicznej."
10.„TeleMedNet II – rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych”


Opublikował: Piotr Murawski
Publikacja dnia: 08.02.2014
Podpisał: Piotr Murawski
Dokument z dnia: 08.02.2014
Dokument oglądany razy: 1 422